top of page

Novinari rade u atmosferi koja im ne garantuje bezbjednost

U nizu napada na novinarke koji su obilježili 2020. godinu, nalazi se i slučaj novinarke dnevnog lista “Pobjeda” Đurđice Ćorić. Napad na nju dogodio se u junu tokom obavljanja novinarskog zadatka, kada su je pripadnici obezbjeđenja na grub način izbacili iz zgrade Opštine Budva.

Projekat "Stop nasilju nad novinarkama" realizuje se u okviru projekta

"safejournalists.net" koji finansira Evropske komisija u okviru "Civil society Facility and Media Programme 2028-2019".

Comentarios


bottom of page