top of page

Podcast: Mladi protiv rodnih očekivanja

Sa programskom menadžerkom UNDP-a Jelenom Miljanić razgovarali smo o rodnim stereotipima sa kojima se svakodnevno susrijećemo kao i o Novoj generaciji mladih koji kreiraju kulturu ravnopravnosti. Podcast je realizovan u okviru projekta " Mladi protiv rodnih očekivanja" koji NVU Interakcija.Projekat „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.Comments


bottom of page