top of page

Nasilje u porodici – Putokaz ka izlazu

Podsjećamo na četvorominutni film „Nasilje u porodici – Putokaz ka izlazu“, posvećen žrtvama i potencijalnim žrtvama nasilja u porodici.

Film je nastao kao zajednička inicijativa Sistema Ujedinjenih nacija i Vlade Crne Gore u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

https://www.youtube.com/watch?v=0ct-K3DrV3Y


bottom of page