top of page

Aktivizmom mladih do medijske pismenosti na Gradskoj tv


Projekat “Aktivizmom mladih do medijske pismenosti” podržan je kroz program „Podržani=osnaženi”, u okviru grant šeme „Zajednica u akciji “, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica “iz Hrvatske. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave. @faktcg @Zaklada Slagalica

@min_javneuprave_cg

@evropska_kuca

@me4e

bottom of page