top of page

Treća radionica u okviru škole novinarstva

Da među učenicima i učenicama Osnovne škole „ Novka Ubović“ ima i onih koji su već sada zainteresovani za novinarstvo pokazala je treća radionica organizovana u okviru  “Projekta mladih zahtjeva -glasovi Gen Z“.

Polaznici i polaznice radionice pripremali su vijesti i trudili se da njihove informacije odgovaraju na pet osnovnih novinarskih pitanja – Ko? Gdje? Šta? Kada? Zašto?

 Dogovoreni su i timovi koji će na jednoj od narednih radionica prezentovati svoje vijesti kao voditeljski parovi.
Radionicu je obilježio visok stepen interakcije i učešća učenika i učenica u dijalogu sa komunikološkinjom, nekadašnjom novinarkom Draganom Maljević.

Projekat “Projekat mladih zahtjeva-glasovi GenZ” je podržan kroz program Podržani=Osnaženi, u okviru grant šeme“Zajednica u akciji” koji realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne

uprave.


@faktcg

@Zaklada_Slagalica

@min_javneuprave_cg

@evropska_kuca

@me4eu

Comments


bottom of page