top of page

Sastanak aktivistkinja sa predstavnicima lokalne vlasti u Ulcinju

Ulcinjske omladinske aktivistkinje imale su priliku da razgovaraju sa predstavnicima lokalne samouprave i iznesu im svoje predloge za unapredjenje principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Sastanak je organizovsan u okviru projekta.Projekat „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
תגובות


bottom of page