top of page

Rodna analiza udžbenika (Andrea Milićević)

Bilo je pravo zadovoljstvo učestvovati u realizaciji ideje naše drage polaznice Škole novinarstva Andree Milićević.Andrein konkretan predlog – da se se sa rodnog aspekta analiziraju udžbenici i sadržaji nastavnog plana i programa – predstavljen je na kroz video prilog produciran u okviru aktivnosti GENZ predlaže. U produciranom prilogu imamo i konkretan primjer koji zahtijeva kritičku analizu i neophodna objašnjenja za učenike nižih razreda osnovnih škola, koja nejčešće izostaju. Upravo zbog toga Andrea ima konkretan predlog – da se ljetnji raspust iskoristi za analizu udžbenika koji se koriste u nastavnom planu i programu kako bi se identifikovali rodni stereotipi.Produkcija video priloga realizovana je u okviru“Projekta mladih zahtjeva-glasovi GenZ” koji je podržan kroz program Podržani=Osnaženi, u okviru grant šeme“Zajednica u akciji” koji realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
@Zaklada Slagalica

Comentários


bottom of page