top of page

Razgovori o rodnoj ravnopravnosti (najava projekta)

Opšti cilj: Doprinos unapređenju principa rodne ravnopravnosti kroz jačanje kapaciteta medijskih kuća i omladinskih organizacija.

Opšti cilj: zagovaranja unapređenja odgovora na predrasude, stereotipe i negativne reprezentacije drugih.Specifični cilj: Afirmisanje rodne ravnopravnosti kroz podizanje nivoa znanja medijskih radnika/radnica i mladih o ovoj oblasti.

Specifični cilj: Podizanje svijesti mladih o konceptu rodne ravnopravnosti i njihovo senzibilisanje u oblikovanju društva u kojem se poštuje jednakost svih.Ovaj projekat finansran je krog grant šemu projekta “U pravo vrijeme – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja političke demokratske kulture” koji realizuje Juventas u saradnji sa organizacijama Help - Montenegro Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide, a koji finansira Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Comments


bottom of page