top of page

EU vrijednosti za aktivne mlade u Glavnom graduProjekat " EU vrijednosti za aktivne mlade u Glavnom gradu" realizuju nevladine organizacije Sociološki centar Crne Gore- SOCEN i NVU Interakcija uz finansijku podršku Glavnog grada Podgorica.U okviru projekta biće održane radionice za pisanje javnih praktičnih politika i radionice o omladinskom aktivizmu zasnovanom na EU vrijednostima.

Tokom radionica o omladinskom aktivizmu zasnovanom na EU vrijednostima sa mladima će se otvoriti dijalog o uticaju predrasuda i uvjerenja na aktivizam mladih u Glavnom gradu, osvijestiti stereotipi i unaprijediti vještine komuniciranja.

Comments


bottom of page