top of page

Sa nikšićkim srednjoškolcima / srednjoškolkama o rodnoj ravnopravnosti

Dijalog o pokazateljima rodne ravnopravnosti u porodici i ekonomskom i političkom životu obilježio je radionicu o rodnoj ravnopravnosti, rodnim stereoripima i rodno zasnovanom govoru mržnje, koja je održana u Nikšiću.


 

Kroz rad u grupama mladi su ocjenjivali u kojoj mjeri su konkretni pokazatelji rodne ravnopravnosti, koje su sami identifikovali, zastupljeni u Crnoj Gori.


 

Radionicu je obilježila konstruktivna razmjena mišljenja i ideja, kao i analiza rezultata istraživanja koja su, između ostalog, pokazala da skoro 60% mladih smatra da žene i muškarci ne treba da dijele kućne poslove.Radionica je organizovana u okviru projekta NVU Interakcije „ Mladi protiv rodnih očekivanja” koji se realizuje u okviru  projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.
Comments


bottom of page