top of page

Razgovor o rodnoj ravnopravnosti u Opštini Berane

Na sastanku koji je organizovan u Opštini Berane, predstavnici lokalne samouprave upoznali su omladinske aktiviste i aktivistkinje sa strateškim pristupom principu rodne ravnopravnosti.

Savjetnica za pitanja rodne ravnopravnosti u Opštini Berane, Mirjana Babić, upoznala je srednjoškolce da je u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori izrađen Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost Opštine Berane, što predstavlja važan korak u ostvarivanju ciljeva rodne ravnopravnosti.

 

Realizacija planiranih aktivnosti, kako je istakla Babić, istovremeno će biti od velikog značaja za lokalnu zajednicu, jer predstavlja kjlučni korak u unapređenju jednakih prava i šansi za sve građane i građanke ovog kraja.

Predstavnici mladih bili su ohrabreni informacijom da će lokalni Akcioni plan doprinijeti da Berane postane rodno senzitivna sredina koja će poslužiti kao primjer drugim opštinama.


Sastanak je organizovan u okviru projekta „ Mladi protiv rodnih očekivanja“ koji je podržan u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

 

留言


bottom of page