top of page

Nikšićke srednjoškole na sastanku sa predstavnicima lokalne samouprave

Učenice nikšićke Gimnazije koje su prisustvovale i nedavnoj radionici o rodnoj ravnopravnosti imale su priliku da razgovaraju sa predstavnicima lokalne samouprave I tom prilikom ih upoznaju sa svojim idejama za unapređenja principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

 

Predstavnici lokalne samouprave istovremeno su informisali gošće o aktivnostima koje preduzimaju i opredjeljenju za strateški pristup rodnoj ravnopravnosti.Sastanak je organizovan u okviru projekta “Mladi protiv rodnih očekivanja” koji realizuje NVU Interakcija u okviru M’BASE projekta.

 

Projekat „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.コメント


bottom of page