top of page

Mladi protiv rodnih očekivanja

Updated: Mar 16Tokom naredna četiri mjeseca NVU Interakcija realizovaće projekat “Mladi protiv rodnih očekivanja” koji je podržan u okviru petog konkursa M’BASE programa koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) sa partnerima i saradnicima, a finansira Evropska unija i kofinansira Ministarstvo javne uprave.Projekat se realizuje sa ciljem da doprinese borbi protiv rodnih stereotipa i rodno zasnovanog govora mržnje i istovremeno  jačanje kapacitete mladih na polju participativnog odlučivanja u borbi protiv rodnih stereotipa i rodno zasnovanog govora mržnje.Projekat „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unijaa kofinansira Ministarstvo javne uprave.
Comentarios


bottom of page